συγχέω

συγχέω
συγκεχυμένος, μπερδεύω: Συγχέει αυτά τα δύο ονόματα. – Η κατάσταση είναι ακόμη συγκεχυμένη.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • συγχέω — pour together pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) συγχέω pour together pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) συγχέω pour together pres subj act 1st sg συγχέω pour together pres ind act 1st sg συγχέω pour together aor …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχέω — (παρατατ. συνέχεα) βλ. πίν. 5 (μόνο στον ενεστ. και παρατατ.) …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • συγχεῶ — συγχέω pour together fut ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχέω — ΝΜΑ 1. εκλαμβάνω κάτι αντί άλλου, δεν έχω σαφή αντίληψη τών γνωρισμάτων κάποιου, μπερδεύω (α. «μην συγχέεις τα πράγματα» β. «ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῑς», Ευρ.) 2. (σχετικά με τον νου) προκαλώ σύγχυση, επιφέρω ταραχή, διαταράσσω («μή μοι σύγχει… …   Dictionary of Greek

  • συγχεῖτε — συγχέω pour together pres imperat act 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres opt act 2nd pl συγχέω pour together pres ind act 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres imperat act 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres opt act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχέῃ — συγχέω pour together pres subj mp 2nd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres ind mp 2nd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres subj act 3rd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres subj mp 2nd sg συγχέω pour together pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχεῖσθε — συγχέω pour together pres imperat mp 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres opt mp 2nd pl (epic ionic) συγχέω pour together pres ind mp 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres imperat mp 2nd pl (attic epic) συγχέω pour together pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυγχέῃ — συγχέω pour together pres subj mp 2nd sg συγχέω pour together pres ind mp 2nd sg συγχέω pour together pres subj act 3rd sg συγχέω pour together aor subj mid 2nd sg συγχέω pour together aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχέει — συγχέω pour together pres ind mp 2nd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres ind act 3rd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres ind mp 2nd sg (epic ionic) συγχέω pour together pres ind act 3rd sg (epic ionic) συγχέω pour together aor subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγχέομεν — συγχέω pour together pres ind act 1st pl (epic doric ionic aeolic) συγχέω pour together pres ind act 1st pl συγχέω pour together aor subj act 1st pl (epic) συγχέω pour together imperf ind act 1st pl (epic doric ionic aeolic) συγχέω pour together… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”